Ogłoszenie o najmie lokalu.

Ogłoszenie o przetargu lokalu użytkowego o łącznej pow. 47 m2 w budynku wypożyczalni sprzętu narciarskiego przy ul. Zahajkowskiej 26 z przeznaczeniem na działalność handlowo - gastronomiczną bez prawa sprzedaży napojów alkoholowych

Ogłoszenie o przetargu

Oświadczenie Nr1

Oświadczenie Nr2

Oświadczenie Nr3

Regulamin

Projekt umowy

Protokół z przetargu