STADION MIEJSKI

Łączna powierzchnia 5ha, 3 boiska piłkarskie trawiaste – pełnowymiarowe, 3 boiska trawiaste dla dzieci, 5 kompletów bramek aluminiowych, bieżnia lekkoatletyczna 400m, zaplecze socjalne – szatnie, prysznice

 

Wyniki badań jakości wody:

- Natrysk szatnia Nr 1

- Natrysk szatnia Nr 4

- Natrysk szatnia sędziowska

-ocena jakości wody

 

Regulamin

 1. Stadion czynny jest w godzinach 7.00 - 15.00, a w okresie funkcjonowania kortów tenisowych w godzinach 7.00 - 21.00.
 2. Stadion jest miejscem przeznaczonym do przeprowadzania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, meczy piłkarskich oraz innych imprez okolicznościowych organizowanych przez MOSiR lub inne jednostki (szkoły, zakłady pracy, organizacje, itp.), po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem MOSiRr.
 3. Wstęp na stadion w czasie meczy piłkarskich, publicznych imprez sportowych, rekreacyjnych czy innych maja osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub inny wymagany dokument wstępu ustalony przez organizatora.
 4. Osoby korzystające i przebywające na terenie obiektu powinny stosować się do poleceń upoważnionych służb porządkowych.
 5. Z urządzeń sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem. Korzystanie z kortów - regulamin kortów.
 6. Treningi oraz zajęcia w-f mogą odbywać się na terenie stadionu po uprzednim uzgodnieniem z Dyrektorem MOSiR.
 7. Zajęcia na terenie obiektu mogą odbywać się w grupach zorganizowanych wyłącznie pod opieką prowadzącego zajęcia (trener, nauczyciel, opiekun) po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem MOSiR.
 8. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia.
 9. Szkoły, stowarzyszenia, organizacje społeczne lub osoby indywidualne będące organizatorem imprez na terenie obiektu mogą z niego korzystać po uprzednim zawarciu umowy.
 10. Organizatorzy imprez na stadionie MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim przyjmują na siebie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku (dz. U. Nr 106 poz. 680) o bezpieczeństwie imprez sportowych.

Dyrekcja MOSiR

Zabrania się!

 • Przebywania na terenie obiektu w godzinach jego zamknięcia.
 • Wnoszenia i spożywania na terenie stadionu napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających
 • Przebywania na obiekcie osobom nietrzeźwym.
 • Wnoszenia na teren obiektu:
  - Przedmiotów szklanych, ostrych i innych niebezpiecznych,
  - Środków mogących stanowić narzędzia agresji lub walki,
  - Materiałów wybuchowych, łatwopalnych i żrących,
  - Wszelkiej broni (za wyjątkiem służb porządkowych posiadających broń jako wyposażenie służbowe),
  - Petard, rac i świec dymnych.
 • Niszczenia mienia, ławek, bramek, ogrodzenia, urządzeń sportowych i innych stanowiących wyposażenie obiektu,
 • Chodzenia po płycie boiska,
 • Wzniecania ognia,
 • Jazdy na rowerach, motorowerach i motocyklach po bieżni i płycie boiska,
 • Parkowania pojazdów mechanicznych na terenie stadionu w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • Wprowadzania psów,
 • Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych.

Apelujemy do wszystkich korzystających z obiektu

O ład i porządek oraz o nie zaśmiecanie stadionu !

Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu będą ponosić odpowiedzialność karno administracyjną i / lub cywilną.