Luty 2019

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

 

-Fizykochemia część płytka 05.02.2019

 

Fizykochemia część głęboka 05.02.2019

 

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 05.02.2019

 

- Mikrobiologia część głęboka 05.02.2019

 

- Mikrobiologia część płytka 05.02.2019

 

Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 05.02.2019

 

-Fizykochemia część głęboka 19.02.2019

 

-Fizykochemia część płytka 19.02.2019

 

-Mikrobiologia część głęboka 19.02.2019

 

-Mikrobiologia część płytka19.02.2019