Grudzień 2019

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 03.12.2019

- Fizykochemia część głęboka 03.12.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 03.12.2019

- Mikrobiologia część głęboka 03.12.2019

- Mikrobiologia część płytka 03.12.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 03.12.2019

- Legionella woda po systemie oczyszczania 03.12.2019

- Legionella natryski w szatni męskiej 03.12.2019

-Fizykochemia część płytka 17.12.2019

-Fizykochemia część głęboka 17.12.2019

-Mikrobiologia część płytka 17.12.2019

-Mikrobiologia część głęboka 17.12.2019

-Legionella natryski w szatni męskiej nr 1

-Legionella natryski w szatni męskiej nr 2

-Legionella natryski w szatni męskiej nr 3

-Legionella natryski w szatni męskiej nr 4

-Legionella w szatni sędziowskiej