Listopad 2019

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 05.11.2019

- Fizykochemia część głęboka 05.11.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 05.11.2019

- Mikrobiologia część głęboka 05.11.2019

- Mikrobiologia część płytka 05.11.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 05.11.2019

- Fizykochemia część płytka 19.11.2019

 

- Fizykochemia część głęboka 19.11.2019

 

- Mikrobiologia część głęboka 19.11.2019

 

- Mikrobiologia część płytka 19.11.2019