Wrzesień 2019

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 03.09.2019

- Fizykochemia część głęboka 03.09.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 03.09.2019

- Mikrobiologia część głęboka 03.09.2019

- Mikrobiologia część płytka 03.09.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 03.09.2019

-Fizykochemia część płytka 17.09.2019

-Fizykochemia część głęboka 17.09.2019

-Fizykochemia część płytka 24.09.2019

-Fizykochemia część głęboka 24.09.2019

-Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 24.09.2019