Listopad 2019

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 05.11.2019

- Fizykochemia część głęboka 05.11.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 05.11.2019

- Mikrobiologia część głęboka 05.11.2019

- Mikrobiologia część płytka 05.11.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 05.11.2019

- Fizykochemia część płytka 19.11.2019

 

- Fizykochemia część głęboka 19.11.2019

 

- Mikrobiologia część głęboka 19.11.2019

 

- Mikrobiologia część płytka 19.11.2019

 

 

 

Wrzesień 2019

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 03.09.2019

- Fizykochemia część głęboka 03.09.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 03.09.2019

- Mikrobiologia część głęboka 03.09.2019

- Mikrobiologia część płytka 03.09.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 03.09.2019

-Fizykochemia część płytka 17.09.2019

-Fizykochemia część głęboka 17.09.2019

-Fizykochemia część płytka 24.09.2019

-Fizykochemia część głęboka 24.09.2019

-Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 24.09.2019

Październik 2019

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 08.10.2019

- Fizykochemia część głęboka 08.10.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 08.10.2019

- Mikrobiologia część głęboka 08.10.2019

- Mikrobiologia część płytka 08.10.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 08.10.2019

- Legionella woda po systemie oczyszczania 08.10.2019

-Fizykochemia część głęboka 22.10.2019

-Fizykochemia część płytka 22.10.2019

-Mikrobiologia część głęboka 22.10.2019

-Mikrobiologia część płytka 22.10.2019

Sierpień 2019

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 06.08.2019

- Fizykochemia część głęboka 06.08.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 06.08.2019

- Mikrobiologia część głęboka 06.08.2019

- Mikrobiologia część płytka 06.08.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 06.08.2019

-Fizykochemia część płytka 20.08.2019

-Fizykochemia część głęboka 20.08.2019

-Mikrobiologia część głęboka 20.08.2019

-Mikrobiologia część płytka 20.08.2019

-Fizykochemia część płytka 27.08.2019

-Fizykochemia część głęboka 27.08.2019

-Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 27.08.2019