Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2017

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na okres od 15.05.2017 r. do 15.08.2017 r. dwóch nieruchomości o pow. 20 m2  każda, przy ul. Zahajkowskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa sprzedaży produktów z zawartością alkoholu

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

Regulamin  cd

Umowa dzierżawy - projekt

Załącznik Nr 1 do umowy dzierżawy

Wzór oświadczenia Nr 1

Wzór oświadczenia Nr 2

Wzór oświadczenia Nr 3

Informacja o wyborze oferty