Sierpień 2019

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 06.08.2019

- Fizykochemia część głęboka 06.08.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 06.08.2019

- Mikrobiologia część głęboka 06.08.2019

- Mikrobiologia część płytka 06.08.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 06.08.2019

-Fizykochemia część płytka 20.08.2019

-Fizykochemia część głęboka 20.08.2019

-Mikrobiologia część głęboka 20.08.2019

-Mikrobiologia część płytka 20.08.2019

-Fizykochemia część płytka 27.08.2019

-Fizykochemia część głęboka 27.08.2019

-Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 27.08.2019