Lipiec 2019

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 09.07.2019

- Fizykochemia część głęboka 09.07.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 09.07.2019

- Mikrobiologia część głęboka 09.07.2019

- Mikrobiologia część płytka 09.07.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 09.07.2019

- Legionella woda po systemie oczyszczania 09.07.2019

-Fizykochemia część płytka 23.07.2019

-Fizykochemia część głęboka 23.07.2019

-Mikrobiologia część płytka 23.07.2019

-Mikrobiologia część głęboka 23.07.2019

-Fizykochemia część płytka 26.07.2019

-Fizykochemia część głęboka 26.07.2019

-Fizykochemia woda po systemie oczyszczenia 26.07.2019