Czerwiec 2019

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2019 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 04.06.2019

- Fizykochemia część głęboka 04.06.2019

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 04.06.2019

- Mikrobiologia część głęboka 04.06.2019

- Mikrobiologia część płytka 04.06.2019

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 04.06.2019