Październik 2020

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2020 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część głęboka 06.10.2020

-Fizykochemia część płytka 06.01.2020

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 06.10.2020

-Mikrobiologia część głęboka 06.01.2020

-Mikrobiologia część płytka 06.01.2020

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 06.10.2020

-Fizykochemia część głęboka 20.10.2020

-Fizykochemia część płytka 20.10.2020

-Mikrobiologia część głęboka 20.10.2020

-Mikrobiologia część płytka 20.10.2020