Wrzesień 2020

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 15.09.2020

- Fizykochemia część głęboka 15.09.2020

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 15.09.2020

- Mikrobiologia część głęboka 15.09.2020

- Mikrobiologia część płytka 15.09.2020

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 15.09.2020

- Legionella woda po systemie oczyszczania 15.09.2020

- Legionella natryski w szatni damskiej 15.09.2020

- Legionella natryski w szatni męskiej 15.09.2020