Styczeń 2020

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 07.01.2020

- Fizykochemia część głęboka 07.01.2020

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 07.01.2020

- Mikrobiologia część głęboka 07.01.2020

- Mikrobiologia część płytka 07.01.2020

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 07.01.2020

- Legionella woda po systemie oczyszczania 07.01.2020

-Fizykochemia część płytka 21.01.2020

-Fizykochemia część głęboka 21.01.2020

-Mikrobiologia część płytka 21.01.2020

-Mikrobiologia część głęboka 21.01.2020