Luty 2020

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka 04.02.2020

Fizykochemia część głęboka 04.02.2020

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania 04.02.2020

- Mikrobiologia część głęboka 04.02.2020

- Mikrobiologia część płytka 04.02.2020

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania 04.02.2020

-Fizykochemia część płytka 18.02.2020

-Fizykochemia część głęboka 18.02.2020

-Mikrobiologia część głęboka 18.02.2020

-Mikrobiologia część płytka 18.02.2020