Styczeń

  • Drukuj

Aktualne wyniki badań wody na pływalni zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka

- Fizykochemia część głęboka

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania

- Mikrobiologia część głęboka

- Mikrobiologia część płytka

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania

- Chloroform część płytka

- Chloroform część głęboka

- Chloroform część cyrkulacja

- Legionella woda po systemie oczyszczania

- Legionella natryski w szatni damskiej

- Legionella natryski w szatni męskiej

- Ocena jakości wody

Roczna ocena jakości wody